Het Friese Haagje

Uitgever-Hoofdredactie -Vormgever-directie Sjouke van der Schaaf

Maandag 20 September 18:52:31

ONZE OVERHEID MOET ER VOLGENS DE WET VOOR U ZIJN en hebben dagelijks NIEUWS

Wij zijn op zoek naar een fulltime informatiearchitect. Als informatiearchitect ben jij, van proces tot infrastruct…

maatregel was de laatste corona-maatregel die nog door de politie werd gehandhaafd. D…

Heb je een goed idee voor de leefbaarheid in jouw dorp of stad, of op jouw eiland? Je kunt nog t/m 30 september sub…

20 Sep 2021 via

20 Sep 2021 via

20 Sep 2021 via

Wij zijn voor het team Wonen & Leven van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op zoek naar een enthousiaste beleids…

direct geweld tegen jou wordt gebruikt, mag je jezelf verdedigen om dit geweld te…

Hasto in goed idee foar de leefberens yn dyn doarp of stêd, of op dyn eilân? Kinst noch o/m 30 septimber subsydzje…

20 Sep 2021 via

20 Sep 2021 via

20 Sep 2021 via

De

tocht gaat vandaag in

Door het aantal aangiftes

etappes langs de 4 plaatsen waar

een inloopcafé heeft:…

hebben wij voldoende informatie voor de opsporing. Dat is ook wat wij hier

20 Sep 2021 via

In Fryslân wonen veel bijzondere diersoorten, waaronder de meervleermuis. Vaak weet je zelf niet dat je onderdak bi…

20 Sep 2021 via